POSTER BOYUTLARI

Bilimsel komite tarafından kabul edilen poster bildirileri için sempozyum merkezinde özel bir alan ayrılacaktır. Bildiri sahiplerinin kendilerine belirtilen gün ve saatler arasında posterlerini asmaları gerekmektedir. Poster bildirilerinin boyutları 70cm ( genişlik ) x 90 cm ( yükseklik ) olmalıdır. Poster alanına asılan posterlere herhangi bir zarar gelmesi durumunda organizasyon sekretaryası sorumlu olmayacaktır.

BİLDİRİ KURALLARI

Kabul edilen tüm bildiri sahiplerinin sempozyuma kayıt olmaları gerekmektedir. Özetin tamamı; başlık, yazar adı ve soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir. Yazarın adı, soyadı, kurumları eksiksiz ve unvan belirtmeksizin yazılmalıdır.

• İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltmadan yazılmalıdır.

• Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır.

• Gönderilen bildirilerin alt başlıkları; Amaç, Materyal ve Metot, Bulgular ve Sonuç şeklinde olmalıdır.

• Tüm bildiriler özet kitabında yayınlanacaktır.

POSTER GÖNDERİMİ

• Poster bildirilerinin online olarak yüklenmesi gerekmektedir.

• Poster Son Gönderim Tarihi: 10 Mart 2017’dır.

 Poster değerlendirmeleri sonrasında ilk üçe giren çalışmalara ödül verilecektir.

------------------------------

Değerli Katılımcılarımız,

Bildiri gönderim süresi sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

------------------------------

Yukarı