Bilimsel Program

22 Mart 2017, Çarşamba

09.00 – 10.00 Açılış Konuşmaları

Sunum: Ela Naz Şahin

Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar

Ege Geriatri Derneği Başkanı: Doç. Dr. Sevnaz Şahin

İzmir Tabip Odası Başkanı: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay

Ege Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sempozyum Eş Başkanı

Aziz Kocaoğlu

10.00 – 11.00 Konferans – Sanatçı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

Hale Soygazi

11.00-11.15 Kahve Arası

11.15 – 12.15 Panel 1: Doruktakiler

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık

 • Doruktakiler

Prof. Dr. İsmail Tufan

12.15 – 13.15 Öğle Yemeği

12.15 – 13.15 Havagazı Gençlik Merkezi B Salonu

Hekimlere Yönelik , Olgu Tartışması ve Öğle yemeği

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Alper Döventaş , Uzm. Dr. E Sumru Savaş (İzmir)

Video Konferans

Kafası Karışık Hasta Sunu: Uzm.Dr. Tuba Erdoğan

Moderatörler: Prof.Dr. M. Akif Karan, Doç.Dr. Gülistan Bahat Öztürk (İstanbul)

www.agd.seminer.tv

14.00 - 15.30 Panel 2: Yaşlı Ayrımcılığı, İhmal ve İstismarı

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Sibel Eyigör, Prof.Dr. Mustafa Cankurtaran

Yaşlı Ayrımcılığı

 • Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin

Yaşlı İhmal ve Yaşlı İstismarı

 • Doç.Dr. Yasemin Yıldırım

Gelenek ve Modernlik Arasında Yaşlılık

 • Doç.Dr. Özlem Duva

15.30 - 16.00 Kahve Arası

16.00 - 17.30 Panel 3: Yaşlıda Sağlıklı Yaşam ve Yaşam Kalitesi

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu, Prof. Dr. Aslı Çurgunlu

 • Sağlığın Korunması (Bağışıklama, Düşme vb.)

Uzm. Dr. Sercan Şahutoğlu

 • Beslenme

Yard. Doç. Dr. Özge Küçükerdönmez

 • Fiziksel Aktivite

Doç. Dr. Serkan Bakırhan

Bilimsel Program

23 Mart 2017, Perşembe

09.30-11.00 Panel 4: Yaşlının Sağlık Bakım Hizmetlerine Ulaşımında

Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gökhan Akbulut, Prof. Dr. Muammer Tuna

Mevcut Durum

Arş. Gör. Dr. Emine Karaman,

Tıp.Fak.Öğr. Tugay Alver, Tıp.Fak.Öğr. Bilgen Bahşi, Tıp.Fak.Öğr. Furkan Kara

Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

 • Evde Sağlık Hizmetlerine

Dr. Özkan Eken

 • Evde Bakım Hizmetlerine

Uzm. Dr. Nurcan Pirgan Çakır

 • Hastane Hizmetlerine

Sos Hiz. Uzm. Aysun İnan

 • Sosyal Hizmetlere Ulaşım

Sos. Hiz. Uzm. Recep Yağcıoğlu

11.00 - 11.30 Kahve Arası

11.30 -13.00 Panel 5: Sosyo-Kültürel-Ekonomik Yönden Yaşlı

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Göksel, Doç.Dr. Sevnaz Şahin

 • Yaşlılık ve Bakım Bilimi

PhD Candidate Elizabeth DeLuca

 • Yaşlılık Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

 • Doç. Dr. Cem Ergun

 • Yaşlılık ve Ekonomi

Prof. Dr. Reyhan Uçku

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-15.30 Panel 6:Yaşlılıkta Sosyal Yaşamda İzolasyon ve Çözüm

Önerileri

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, Nesim Tanğlay

 • Ev Ortamında Yaşayan Yaşlılarda Sosyal İzolasyon

 • Doç. Dr. Aynur Uysal Toraman

 • Kurumlarda Yaşayan Yaşlılarda Sosyal İzolasyon

Hem. Emine Böçkün

 • Kent Yaşamında Sosyal İzolasyon

Doç. Dr. Şafak Dağhan

15.30-16.00 Kahve Arası

16.00-17.30 Panel 7: Şehrimizdeki Geriatri Alanındaki Projeler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Burcu Balam Yavuz, Prof. Dr. Fulden Saraç

 • İzmir Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuar ve Kongresi

Buket Mavibulut

 • Geroatlas 60 + Tazelenme Üniversitesi İzmir Kampüsü

Sevnaz Şahin, Nejla Kut

 • Güzelbahçe Aktif Yaş Alıyor, Alzheimer’i Öteliyor

Yelpaze Dansı

Aysel Gürsoy

 • Avrupa  İleri Yaş Aktif Ağı (ELLAN) Projesi sonuçları

Özlem Küçükgüçlü

 • Torbalı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri

Hanife Kuyu

 • Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Yaşlılarda Sosyal Yaşam ve Bakım

Nadir Maşalacı

 • İleri Yaşta Sosyal Yaşam, Denge İlişkisi

Söke Yaşlılık Atlası

Barış Değer

17.30 -18.00 2017 Ödüllerinin Verilmesi ve Kapanış

Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. M. Akif Yalçın

Sosyal Hiz. Uzm. Sevim Yazıcıoğlu

TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİMİ

 

Scientific Program

22 March 2017, Wednesday

09.00 – 10.00 Opening Speeches

Presentation: Ela Naz Şahin

Co-President of the Symposium: Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar

President of Ege Geriatrics Association: Assoc.Prof. Sevnaz Şahin

President of Izmir Chamber of Medical Doctors: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

Izmir Provincial Director of Family and Social Policies Nesim Tanğlay

Dep. President of Ege University Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu

Mayor of Izmir Metropolitan Municipality and Co-president of the Symposium

Aziz Kocaoğlu

10.00 – 11.00 Conference-Artist

Chairperson of the Session: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

Hale SOYGAZİ

11.00-11.15 Coffee Break

11.15 – 12.15

Session Chairpersons: Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık

 • Those Who Are at the Peak

Prof. Dr. İsmail Tufan

12.15 - 14.00 Lunch

12.15 – 13.15 Havagazı Gençlik Merkezi B Salonu

‘Confused Patient’

Session Chairpersons: Assoc. Prof. Alper Döventaş, Dr. Sumru Savaş MD (İzmir)

Video Conference (Live)

Tuba Erdoğan MD

Session Chairpersons: Prof.Dr. M. Akif Karan, Assoc. Prof. Gülistan Bahat Öztürk (İstanbul)

www.agd.seminer.tv

14.00 - 15.30 Panel 2: Discrimination, Negligence and Abuse of the Elderly

Session Chairpersons: Prof.Dr. Sibel Eyigör, Prof.Dr. Mustafa Cankurtaran

Discrimination to the Elderly

 • Assoc. Prof. Hatice ŞİMŞEK

Negligence of Elderly and Abuse of Elderly

 • Assoc. Prof. Yasemin Yıldırım

Old Age Between in Tradition and Modernity

 • Assoc. Prof. Özlem Duva

 

15.30 - 16.00 Coffee Break

16.00 - 17.30 Panel 3: Life and Life Quality in Elders

Session Chairpersons: Prof.Dr. Çiçek Fadıloğlu, Prof. Dr. Aslı Çurgunlu

 • Protection of Health (Immunization, falling etc.)

Dr. Sercan Şahutoğlu MD

 • Nutrition

Assis. Prof. Özge Küçükerdönmez

 • Physical Activity

Assoc. Prof. Serkan Bakırhan

Scientific Program

23 March 2017, Thursday

09.30-11.00 Panel 4: Current Situation, Problems and Solution Recommendations in Access of Elder to Healthcare Services

Session Chairpersons: Prof. Dr. Gökhan Akbulut, Prof. Dr. Muammer Tuna

Current Situation

Res.Assist. Dr. Emine Karaman,

Tugay Alver, Bilgen Bahşi, Furkan Kara

Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar

 • Access to Home Medical Services

Dr.Özkan Eken

 • Access to Home Care Services

Spec.Dr. Nurcan Pirgan Çakır

 • Access to Hospital Services

Social Worker Aysun İnan

 • Access To Social Sevices

Social Worker Recep Yağcıoğlu

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 -13.00 Panel 4: Elder in Social-Cultural-Economic Point of View

Session Chairpersons: Prof. Dr. Sibel Göksel, Doç.Dr. Sevnaz Şahin

 • Gerontology and Social Nursing

Elizabeth DeLuca

 • Old Age, Poverty and Social Exclusion

 • Assoc.Prof. Dr. Cem Ergun

 • Old Age and Economy

Prof. Dr. Reyhan Uçku

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.30 Panel 2:Social Isolation in Old Age and Solution Recommendations

Session Chairpersons: Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, Nesim Tanğlay

 • Social Isolation in Elders Living in Home Environment

 • Assoc.Prof. Aynur Uysal Toraman

 • Social Isolation in Elders Living in Institutions

Nurse Emine Böçkün

 • Social Isolation in Urban Life

Assoc.Prof. Şafak Dağhan

15.30-16.00 Coffee Break

16.00-17.30 Project on Geriatrics in our City

Session Chairpersons: Prof. Dr. Burcu Balam Yavuz, Prof. Dr. Fulden Saraç

 • Izmir International Gracefully Aging Congress and Fair

Buket Mavibulut

 • Geroatlas 60 + Regeneration University Izmir Campus

Sevnaz Şahin, Necla Kut

 • Güzelbahçe is Aging Actively, Defers Alzheimer

Fan Dance

Aysel Gürsoy

 • Results of European Later Life Active Network (ELLAN) Project

Özlem Küçükgüçlü

 • Home Care Services of Torbalı Municipality

Hanife Kuyu

 • Social Life and Care in Handicapped Elders Benefiting from Home Care Services

Nadir Maşalacı

 • Life-Balance Relation in Later Life

Söke Elderliness Atlas

Barış Değer

17.30 -18.00 Grant of 2017 Awards and Closing

Session Chairpersons: Assis. Prof. Dr. Mehmet Akif Yalçın

Social Worker Sevim Yazıcıoğlu

 

 

Yukarı