Değerli Katılımcılar,

Bu sene 1. Uluslararası 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu’nu gerçekleştirmekten dolayı onur duyuyorum.

Bilindiği gibi teknoloji ve bilim çağı olan günümüzde, tanı ve tedavi olanaklarının artması ile dünyada ve ülkemizde nüfusun hızla yaşlandığı görülmektedir. Mevcut demografik eğilimlerin devam edeceği düşünüldüğünde, 21. yüzyılın tüm dünyadaki beklentilere paralel olarak Türkiye’de de yaşlı yüzyılı olacağına öngörülmektedir. Bu noktada güncel sağlık bakımında yeni yer edinmeye başlayan aktif yaşlanma için yaşlılıkta sunulan hizmetlerin kalitesi daha önemli hale gelmektedir.

Toplum temelli sağlık bakım anlayışında sağlığın geliştirilmesinin yanında iyilik halinin devamını sağlamak da oldukça önemlidir. Bu noktada yetişkinlik döneminde olduğu gibi yaşlılık döneminde de fiziksel fonksiyonun bağımsızlığı ve iyilik halinin devamı için sağlık sorunlarının önlenmesi gerekmektedir. Gelişen toplumlarda yaşlı nüfus artışının yol açtığı sıkıntıların ve çözüm yollarının iyi bilinmesi önemlidir.

Bu düşüncelerle sempozyumda “Yaşlılıkta Sosyal Yaşam ve Bakım” başlığı altında yaşlı bireylere sunulan hizmetleri, sorunları ve çözüm önerilerini ulusal ve uluslararası platformda görüşmeyi, fikir birliği oluşturmayı hedefledik. “Yaşlı Dostu Kent” ünvanı olan şehrimizde düzenlediğimiz sempozyumun verimli olmasını diliyorum.

Düzenlemede katkısı bulunan yerel yönetimlere, sağlık ve eğitim kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, geriatri alanında hizmet veren özel sektörlere ve değerli yaşlılarımıza şimdiden içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar

Sempozyum Eş Başkanı

 ----------------------------------------------------------------

Değerli katılımcılar,

Bu sene 1. Uluslararası 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu'nda sizlerle birlikte olmaktan ve bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyorum.

Dünya'da ve Türkiye'de giderek ve hızla artan yaşlılık oranı, yaşlanma hızı ve ömür uzunluğu; sosyal yaşamı düzenleyen en önemli kurumlardan olan yerel yönetimleri de yakından ilgilendirmektedir. TÜİK'ten alınan verilere dayanarak, yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişidir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında %8 iken 2015 yılında %8,2’ye yükselmiştir. Türkiye en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip 167 ülke arasında 66. sırada yer almaktadır.

Yerel yönetimler bağlamında yaş alan vatandaşlarımızın sağlık standartları ile birlikte yaşam kalitelerinin de arttırılması, aktif bir yaşlanma süreci yaşamaları bizim için son derece önemlidir.

Değişip - dönüşen toplum yapısı içinde yaş alan vatandaşlarımıza yönelik hizmet kalitesini yükseltmek için yerel yönetim olarak bilimsel çalışmalara ayrı bir önem veriyoruz. Yaşlılık üzerine çalışmalarını özveriyle sürdüren değerli akademisyenlerimiz ile kamu ve özel sektör çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. “Yaşlı Dostu Kent” ünvanına layık görülen İzmir'imiz için işbirliği içinde yürüteceğimiz nice etkinlikler ve projeleri gönülden diliyorum.

Saygılarımla

Aziz Kocaoğlu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Yukarı