Değerli Meslektaşlarım,

Akademik Geriatri Derneği tarafından 13 - 17 Nisan 2016 tarihlerinde Xanadu Otel, Belek / Antalya 'da "9. Akademik Geriatri Kongresi 2016" gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde yaşlı nüfus 2014 verilerine göre %8'dir ve diğer yaş gruplarına göre daha yüksek bir hızla artmaktadır. Doğuşta beklenen yaşam süresi 76,3 yıldır. Bütün bu veriler her basamak ve branştaki hekimin daha sık yaşlı hasta ile karşılaşacağı anlamına gelir. Yaşlı hasta ile sık karşılaşan hekim ve sağlık ekibinin yaşlı hastanın özellikleri ve hastalıkları hakkında bilgi sahibi olması, koruyucu önlemler ve tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi açısından önemlidir.

Geriatrik sendromlar; demans, depresyon, deliryum, inkontinans, bası yaraları, malnütrisyon, sarkopeni, polifarmasi, düşmeler, osteoporoz, kırılganlık, Geriatri biliminin temel konuları olarak kongre programında yer alacaktır. Diabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, atrial fibrilasyon, Parkinson, osteoartrit, ağrı, enfeksiyonlar gibi yaşlıda sık görülen hastalıklara güncel yaklaşımlar tartışılacaktır. Birinci basamak hekimlerinin yaşlı hasta ile ilgili sorunları, huzurevi ve bakımevi çalışanlarının sık karşılaştığı problemler de bu kongrenin temel konularıdır.

Organizasyon komitesi olarak siz değerli katılımcılarımıza kaliteli bir bilimsel program sunmak arzusundayız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ü. Deniz SUNA ERDİNÇLER
Kongre Başkanı

Kongre web sayfası için bakınız

akademikgeriatri