egegeriatrisempozyum1

Dünyada ve ülkemizde ortalama yaşam süresi hızla artmaktadır. Epidemiyolojik verilerin geleceğe dönük yansımaları 2050 yılında 65 yaşın üzerindeki populasyonun dunya nüfusunun % 20 sini oluşturacağını göstermektedir. Ülkemizde 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2003), verilerine göre yaşlı nüfüs %6.9'dur. Ancak ileriye yönelik projeksiyonlarda, oranın 2025 te % 9'a, 2050 de ise %17.6'ya ulaşacağı düşünülmektedir.
Hızla artan yaşlı nüfüs beraberinde genç nüfustan farklı taleplerle gelmektedir. İleri yaşta artışla daha erken karşılaşan gelişmiş ülkeler artan talepleri karşılamakta sorunlar yaşamışlar ve yaşamaya devam etmektedirler. Henüz ileri yaş nüfüsü ılımlı düzeyde olan ancak yakın gelecekte ciddi oranda artan ileri yaş nüfüs ile karşılacak ülkelerin benzer problemlerle karşılaşmamaları için şimdiden önlem almaları gerekmektedir.
Dünya ülkeleri ilk olarak 1982 de Viyana'da ileri yaş ve sonuçlarını gündemlerine almışlar ve politikalar belirlemişlerdir. 2002 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Uluslar arası İleri Yaş Eylem Planı toplantısında 140 ülke bir araya gelmiş ortak projeler planlamışlar ve tavsiye kararları almışlardır.
Günümüzde birçok ülke sosyal politikalarını oluştururken, 2002 Madrid tavsiyelerini dikkate almaktadır. 2002 Madrid toplantısı tavsiyeleri özet olarak şunlar yer almaktadır.
"Ülkelerin gelişimi ileri yaş nüfusun toplumsal yaşama katılımı ile mümkün olabilir. İleri yaş nüfüsunu ülke nüfüsuyla paralel geliştiremeyen ülkelerin başarılı olmaları mümkün değildir. İleri yaş nüfüsun gelişimi ancak bu nüfüsa yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması ile mümkündür. Hükümetler ileri yaş nüfusun ekonomik, sağlık, sosyal, sanatsal, kültürel alanlarda katılımları desteklemeli ve güçlenmelerini sağlayacak sosyal politikalar üretmelidir. Sosyal politikalar bölgesel temellerde başlamalı, ulusal, uluslararası boyutlara kadar ulaşabilmelidir." Ülkemiz Madrid İleri Yaş Eylem Planı toplantısına, kongre kararlarını imzalayarak bu hedefleri benimseyen ülkeler arasında yer almaktadır.
Bildiği gibi İzmir sosyo-ekonomik ve coğrafi yapısı dolayısıyla ileri yaş nüfusun tercih ettiği iller arasında ön sırada yer almaktadır. Bu veriler ışığında Ege Geriatri Derneği olarak, İzmir ilinde üst düzey yerel yöneticilerin, yerel yönetimlerin, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin ve uzmanların katılımı ile ileri yaş nüfusun sağlık, ekonomi, mimari, kültür, sanat, sosyal hizmetler, yerel yönetimler çerçevesinde irdeleneceği 2 günlük sempozyum düzenliyoruz.
Sempozyuma katılımınızı diler, saygılar sunarız.
Prof.Dr. Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK
Ege Geriatri Derneği Başkanı
Sempozyum ve konaklama ‘Kordon Otel' de olacaktır. İzmir dışından gelecek konuklarımız için ulaşım ve sempozyum otelinde konaklama sempozyum organizasyonunu üstlenen Opteamist turizm tarafından sağlanacaktır
Onursal Başkanlar:
Devlet bakanı Av. Nimet Çubukçu
İzmir Valisi Sayın Mustafa Cahit Kıraç
İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu
İzmir İli Sağlık Müdürü Sayın Op. Dr. Mehmet Özkan
Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı
Genel Sekreterler:
Uzm. Dr. Sevnaz Şahin (PhD Geriatri ve Gerontoloji)
Psikolog Mevlüt Ülgen
Sosyal Hizmet Uzmanı Seher Dere
İletişim tel:
Dr. Sevnaz Şahin
0 532 694 68 66
469 69 69 - 1501