egegeriatrisempozyum2

Değerli Katılımcılar,
Tüm dünyada ve ülkemizde ortalama yaşam süresi hızla artmaktadır. Epidemiyolojik verilerin geleceğe dönük yansımaları 2050 yılında 65 yaşın üzerindeki populasyonun dünya nüfusunun % 20 sini oluşturacağını göstermektedir. Ülkemizde 2003 yılında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2003) verilerine göre yaşlı nüfus tüm toplumun % 6.9’unu oluşturmaktadır. Ancak ileriye yönelik projeksiyonlarda, bu oranın 2025 yılında %9'a, 2050’de ise %17.6'ya ulaşacağı düşünülmektedir. Bu verilere bakıldığında ileri yaşla yeni tanışmaya başlayan ve gerekli kurumlarını henüz oluşturamamış olan ülkemizi 21. yüzyılda ciddi sosyal sorunların beklediği dikkati çekmektedir.

İllere göre demografik verilere bakıldığında İzmir ortanca yaşın yüksek olduğu şehirlerden birisidir. Ilıman iklimi, coğrafi özellikleri, çevresinin turistik olanakları ve ulaşım kolaylığı gibi bir çok faktör emeklilik dönemindeki ileri yaş bireyler için İzmir’i cazip hale getirmektedir. Bu nedenle artan yaşam süresi ve beraberinde gelen talepler ilimiz için öncelikli konulardan birisini oluşturmaktadır. Bu temellerde ilkini 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz “İzmir 1. İleri Yaş Sempozyumu” ileri yaşın tıbbi, sosyal, kültürel, ve ekonomik taleplerine yanıt vermek amacıyla bu alandaki tüm kuruluşların ve düzenleyici mekanizmalarda yer alan kurumların işbirliği ile yapılmış ve son derece ilgi görmüştür.

Bu sene de Ege Geriatri Derneği önderliğinde geçen yıl düzenlenen sempozyuma benzer şekilde İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Alzheimer Derneği işbirliği ile ileri yaşın taleplerinin tıbbi, sosyal, hukuki boyutta irdeleneceği İzmir’in geleceğine ışık tutmayı amaçlayan bir program ile bir araya geleceğiz.

Şehrimiz ve ülkemiz açısından çok değerli olacağını düşündüğümüz sempozyumun, hedeflerine ancak siz değerli katılımcıların katkıları ile ulaşacaktır. Bu duygularla hepinize desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, verimli bir sempozyum olmasını dilerim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK
Ege Geriatri Derneği Başkanı
Sempozyum Başkanı

Kurulllar:

Onursal Başkanlar:

İzmir Valisi
Sayın, Mustafa Cahit Kıraç
İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın, Aziz Kocaoğlu
Ege Üniversitesi Rektörü Sayın,
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz
İzmir İli Sağlık Müdürü
Sayın, Op. Dr. Mehmet Özkan
İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürü Sayın, Zekeriya Ertaş

Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

Genel Sekreterler:

Yrd. Doç. Dr. M. Akif Yalçın
Yrd. Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Uzm. Dr. Sevnaz Şahin (Geriatri ve Gerontoloji PGDip.)
Uzm. Dr. Sumru Savaş
Sosyal Hizmet Uzmanı Turgay Çavuşoğlu

İzmir dışından gelecek konuklarımız için ulaşım sempozyum organizasyonunu üstlenen Opteamist turizm tarafından sağlanacaktır

Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. Turan Örnek
Prof. Dr. Serhat Bor
Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu
Prof. Dr. Necil Kütükçüler
Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu
Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı
Prof. Dr. Zafer Aybek
Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu
Prof. Dr. M. Akif Karan
Prof. Dr. Hülya Güven
Prof. Dr. Galip Akhan
Prof. Dr. Sibel Göksel
Doç. Dr. Sibel Eyigör
Doç. Dr. Ali Rıza Ayder
Doç. Dr. Fulden Saraç
Uzm. Dr. Ali Kasap
Uzm. Dr. Aslan Savaşan
Uzm. Dr. Türkegül Kocaoğlu

Organizasyon Düzenleme:

Ege Geriatri Derneği
İzmir Valiliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ege Üniversitesi
Alzheimer Derneği İzmir şubesi

İzmir 2. İleri Yaş Sempozyumu
19-20 Mart 2009
İzmir Büyük Şehir Belediyesi
Tarihi Hava Gazı Fabrikası- Kültür Ve Sanat Merkezi


BİLİMSEL PROGRAM
1
9 Mart 2009 Perşembe
Hoş geldiniz
Prof. Dr. Fehmi Akçiçek
Açılış Konuşması
(Saat 9.00 – 10.00)
İzmir Valisi Sayın Mustafa Cahit Kıraç
İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu
Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Candeğer Yılmaz
İzmir İli Sağlık Müdürü Sayın Op. Dr. Mehmet Özkan
İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürü Sayın, Zekeriya Ertaş

Panel 1: Artan İleri Yaş Ve Medikal Bakış Açısı
(Saat: 10.00- 10.30)
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Murat Işıl, Yrd. Doç. Dr. M. Akif Yalçın
İleri Yaşa Ait Demografik Veriler Ve Geriatri Bilim Dalı
Uzm. Dr. Sevnaz Şahin
Geriatri ve Gerontoloji PGDip
Dünyada ve Ülkemizde, Demans ve Alzheimer Hastalığı
Prof. Dr. Görsev Yener

Kahve Molası 10.30-11.00

Panel 2: Ülkemizde İleri Yaşa Yönelik Sağlık Ve Sosyal Hizmetler
(Saat 11.00-12.30)
Oturum Başkanları : Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı, Prof. Dr. Necil Kütükçüler
İleri yaşa yönelik topluma dayalı bütüncül sağlık hizmeti
Prof.Dr .Reyhan Uçku
İleri yaşa yönelik sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin kullanımı
Uzm.Dr.Banu Döner
SHÇEK’in ileri yaşa yönelik sunduğu hizmetler
Uzm.Dr.Bülent Pişmişoğlu
Belediyelerin ileri yaşa yönelik sunduğu hizmetler
Uzm. Dr.Türkegül Kocaoğlu

Öğle Yemeği: 12.30-13.30

Panel 3: Yaşlı İstismarı ve İhmal
(saat 13.30-15. 00)
Oturum Başkanları: Zekeriya Ertaş, Prof. Dr. Semih Ötleş,
Özellikleri Ve Risk Faktörleri
Dr.Pembe Keskinoğlu
Belirti Ve Bulguları
Yrd.Doç.Dr. Aynur UYSAL
Önlenmesi Ve Sağlık Çalışanının Yasal Sorumluluğu
Yrd.Doç.Dr Zehra Demiroğlu Uyanıker

Kahve Arası: 15.00-15.30

Panel 4: Yaşlı Bakımında İnsan Gücü: Mevcut Durum Ve İdeal Modeller
Saat: 15.30-16.30
Oturum Başkanları Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Güvenç
Hemşirelik Eğitimde Geriatri
Prof. Dr. Nuran Akdemir
Yeni Bir Model: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Yaşlı Bakım Hizmetleri Programı
Yrd. Doç. Dr. Turan Çakır
Yaşlı Bakımında Ailenin Rolü
Yrd. Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Gündüz Bakım Merkezlerinde İstihdam Edilecek Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Yetiştirme Projesi (SBAP)
Dr.Sema OĞLAK
İzmir Valiliği

Kahve Arası: 16.30-16.45

Şehrimizdeki İleri Yaş projeleri:
Saat 16.45-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Turan Örnek, Psikolog Dilek Egi
Karşıyaka Belediyesinin Yaşlı Hizmet Uygulamaları
Karşıyaka Belediye Başkanı, Cevat Durak
Yaşlı Ve Sözlü Tarih
Sosyal Hizmet Uzmanı, Turgay Çavuşoğlu
‘Torunum Olur Musun’ Projesi
Alzheimer Derneği Başkanı Uzm. Dr. Aysel Gürsoy

20 Mart 2009-Cuma

Panel 5: İleri Yaşa Sosyal Hizmet Sunumunda Ulusal Ve Uluslar Arası Modeller
(Saat 9.00-10.30)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emre Kumral, Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Wesfalye Eyaletinde Yaşlılara Yönelik Hizmetler
Reinhard Streibel Görecleri
Göçmen Hizmetleri Batı Westfalye Koordinatörü

Demans Hastaları ve Göçmenlere Yönelik Hizmet Modelleri-Gelsenkirchen Örneği
Bedia Torun- Sosyal Pedegog
Frankfurt’ta Yaşlı Hizmetlerine Bütünlüklü Bir Bakış
Tunstall Genel Müdürü, Sosyal Hizmet Uzmanı
Harun Erol
İzmir’de Sosyal Hizmet Uygulamaları
İl Sosyal Hizmet Müdürü, Zekeriya Ertaş

Kahve Molası 10.30-11.00

Panel 6: İleri Yaşta Bütünleyici Tıp Uygulamaları
(Saat 11.00- 12.30)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Göksel, Prof. Dr. Aydın Bıçakçı
Anti-Aging Tıp Nedir?
Prof. Dr. Çimen Karasu
Fizik Tedavi Bakış Açısıyla Bütünleyici Tıp
Prof. Dr. Cihan Aksoy
İleri Yaş ve Beslenme
Uzm. Dr. Sumru Savaş

Öğle Yemeği 12.30-13.30

Forum: Eğer 70 dönüm Arazim Olsaydı
Oturum başkanı: Prof. Dr. Reyhan Uçku
(Saat: 13.30-15.00)

Kahve Arası 15.00-15.30

Söyleşi: İleri Yaş ve Kültür Sanat
(Saat 15.30-16.30)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Göksel, Prof. Dr. Fehmi Akçiçek
Söyleşi: Yıldız Kenter
Geriatriye Emeği Geçen Değerlerimize Ödül Töreni Ve Kapanış
(Saat: 16.30-17.00)

Sosyal Program:
*Henri Benazus, Atatürk Sergisi sempozyum boyunca konuklara açık olacaktır

İletişim :
Dr. Sevnaz Şahin
469 69 69 – 1501
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.