İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu " kırılgan yaşlı " teması ile 23-24 Mart 2010 tarihlerinde Balçova Termal Otel - İzmir'de yapılacaktır. duyuru3

 

Değerli Katılımcılar,
Bilim, tıp ve teknolojideki gelişmeler sonucunda hastalıklarla mücadelede başarının artması nedeniyle ortalama yaşam süresinin uzaması ve doğumda ölümlerin azalması ve özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranının belirgin bir hızla düşmesi nedeniyle dünya nüfusu giderek daha hızla yaşlanmaktadır. Nüfusun yaşlanması, bir nüfusun yaş yapısının değişerek, o nüfustaki çocukların ve gençlerin payının azalması ve 65 yaş üstü yaşlı insanların payının göreceli olarak artmasıdır. 2000 yılında dünyadaki geriatrik toplum 600 milyon civarındayken bu sayının 2050 yılında 2 milyara yaklaşacağı hesaplanmaktadır. Diğer taraftan 2000 yılında yaşlı nüfusun % 62'si gelişmekte olan ülkelerde yaşıyorken 2030'da bu oranın % 75-80'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemizde toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun oranı, 2008 yılında % 7 düzeyindedir. Bu oran, kentsel yerleşim yerlerinde yüzde 6; kırsal yerleşim yerlerinde ise yüzde 10'dur ve yaşlı nüfus oranı, ülkemiz tarihinin en yüksek noktasına ulaşmış durumdadır. Kentleşme ve nüfus yaşlanması son 50 yılın en önemli nüfus değişimi olarak ön plana çıkmaktadır. Yaşlılıkla yeni tanışmaya başlayan ve gerekli kurumlarını henüz oluşturamamış olan Türkiye'yi, 21. yüzyılda ciddi sosyal sorunlar beklemektedir. Özellikle yaşlılara yönelik hizmetlerin planlanmasında kentleşme ve nüfus yaşlanması bir arada ele alınacak temel sorunlardır.

Her yıl 18-24 Mart tarihlerinde kutlanan "Yaşlılık Haftası" programları kapsamında artık gelenekselleşmekte olan "İleri Yaş Sempozyumları"nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmekteyiz. İleri yaşın sosyal, kültürel, ve ekonomik taleplerine yanıt vermek amacıyla bu alandaki tüm kuruluşların ve düzenleyici mekanizmalarda yer alan kurumların işbirliği ile yapılmakta olan 3. İleri Yaş Sempozyumu'nun bu yılki temasını "Kırılgan Yaşlı" olarak belirledik. Kırılgan yaşlıyla bağlantılı olarak yaşlının beslenmesi, ergonomi gibi ülkemizde henüz yeni olan bir kavramı, ayrıca bilişim teknolojilerinin sağlık ve sosyal hizmetlerde kullanımı, ve tüm dünyada genel bir eğilim olarak benimsenen "yaşlının evde bakımı" gibi konuları vurgulamayı amaçladık.
 
"Yaşlı dostu kent" olarak geriatrik popülasyonu kendisine çeken ilimizin merkezi ve yerel yönetimlerinin, sağlık kuruluşlarının, eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, geriatri alanında hizmet veren özel sektörünün ve nihayet yaşlılarının değerli katılımıyla bu sempozyumun hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Bu duygularla hepinize desteğiniz ve katılımınız için şimdiden teşekkür ediyor, verimli bir sempozyum olmasını diliyorum.
Saygılarımla,
PROF. DR. FEHMİ AKÇİÇEK
EGE GERİATRİ DERNEĞİ BAŞKANI
SEMPOZYUM BAŞKANI
 

Kurullar

Onursal Başkanlar:
İzmir Valisi Mustafa Cahit KIRAÇ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
İzmir İli Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet ÖZKAN
İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürü Zekeriye ERTAŞ
 
Sempozyum Başkanı:
Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK

Genel Sekreterler:
M. Akif YALÇIN Sumru SAVAŞ
Fulden SARAÇ Turgay ÇAVUŞOĞLU
Sevnaz ŞAPPAK ŞAHİN
 
 
Düzenleme Kurulu:
Dilek EGİ Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Harun EROL Adalet OKHAN
Sibel EYİGÖR Fisun ŞENUZUN
Z. Çiçek FADILOĞLU Hatice ŞİMŞEK
Sibel GÖKSEL Reyhan UÇKU
Aysel GÜRSOY Mevlüt ÜLGEN
Yeşim GÜVENÇ Sevim YAZICIOĞLU
Ayfer KARADAKOVAN
 
Bilimsel Danışma Kurulu:
Hakan ABACIOĞLU Ali KASAP
Galip AKHAN Necil KÜTÜKÇÜLER
İbrahim ASTARCIOĞLU Türkegül KOCAOĞLU
Zafer AYBEK Turan ÖRNEK
Ali Rıza AYDER Fulden SARAÇ
Serhat BOR Aslan SAVAŞAN
Banı Çiçek BİLKAY Candeğer YILMAZ
Mehmet FÜZÜN O. Gazi YİĞİTBAŞI
Hülya GÜVEN
 
Organizasyon:

EGE GERİATRİ DERNEĞİ

Katkıda Bulunan Kuruluşlar
İzmir Valiliği
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
Balçova Belediyesi
İzmir Karşıyaka Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Azheimer Derneği Izmir Merkezi
Ege Üniversitesi
İzmir Konak Belediyesi
*İzmir dışından gelecek konuklarımız için ulaşım sempozyum organizasyonunu üstlenen opteamist turizm tarafından sağlanacaktır.

 

BİLİMSEL PROGRAM

23 MART 2010

09.00 - 09.30 Açılış Konuşması ve Hoşgeldiniz
Ege Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Özkan
İl Sosyal Hizm. Müdürü Zekeriya Ertaş
İBB Başkanı Aziz Kocaoğlu
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz
İzmir Valisi, M. Cahit Kıraç
 
09.30 - 10.30 Panel 1 : Yaşlıda Beslenme - 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Yrd. Doç. Dr. M. Akif Yalçın
Öğrenme Hedefi: Yaşlının beslenmesindeki temel ilkelerin verilmesi ve beslenme bozukluğunda yaklaşımı vermek
09:30 - 09:55 Yaşlıda beslenmenin temel ilkeleri Uzm. Dr. Sumru Savaş
09:55 - 10:20 Yaşlıda enteral beslenme ve PEG uygulamaları Prof. Dr. Ahmet Çoker
10:20 - 10:30 Tartışma
 
10.30 - 11.00 Kahve Arası
 
11.00 - 12.00 Uydu Sempozyumu (Abbott) : Yaşlıda Beslenme - 2
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Fulden Saraç, Doç. Dr. Leyla Aslan
11:00 - 11:25 Enteral beslenmede temel beslenme kriterleri ve ürün kompozisyonları Prof. Dr. Tanju Besler
11:25 - 11:50 Enteral beslenme ürünleri, kullanım alanları ve sık karşılaşılan problemlere öneriler Uzm. Dr. Meltem Halil
11:50 - 12:00 Tartışma
 
12.00 - 13.30 Öğle Yemeği
 
13.30 - 14.30 Panel 2: Kırılgan Yaşlı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Turan Örnek
Uzm. Dr. Mert Özbakkaloğlu
Öğrenme Hedefleri: Kırılgan yaşlı tanımının ortaya konması, tanı kriterlerindeki farklılıkların tartışılması,
kırılgan yaşlı kliniği gelişim mekanizmaları, ayırıcı tanı, ilişkili hastalıklar, sorularına yanıt aranması,
kırılgan yaşlının tedavi amaçları ve basamaklarının belirlenmesi, olgularla klinik pratiğe uyarlanması.
13:30 - 13:45 Kırılgan yaşlı tanım ve tanı kriterleri Uzm. Dr. Sevnaz Şappak Şahin
13:45 - 14:00 Kırılgan yaşlı patofizyolojisi ve kliniği Uzm. Dr. Meltem Halil
14:00 - 14:15 Kırılgan yaşlı için tedavi önerileri Doç. Dr. Sibel Eyigör
14:15 - 14:30 Tartışma
 
14.30 - 15.00 Kahve Arası
 
15.00 - 16.00 Yuvarlak Masa Toplantısı : Yaşlının Yaşamının Kendi Evinde Sürdürülmesi; Disiplinlerarası Yaklaşım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Reyhan Uçku, Dr. Hatice Şimşek
Öğrenme Hedefi: Yaşlının yaşamını kendi evinde sürdürebilmesinde farklı meslek gruplarının görev ve sorumlulukları
Ülkemiz koşullarında yaşlının kendi evinde desteklenmesi için uygun olan örgütlenme modeli
Konuşmacılar: Prof. Dr. Zuhal Bahar, Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Dr. Pembe Keskinoğlu, Yrd. Doç. Dr. Reci Meseri, Yrd. Doç. Dr. Banu Çengelci Özekeş , Uzm. Fizyoterapist Nuri Üçler
24 MART 2010
09.30 - 10.30 Panel 3 : Ergonomi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Banu Çiçek Bilkay - Doç. Dr. Sibel Eyigör
Öğrenme Hedefi: Günlük yaşam açısından modifiye edilebilecek ergonomik yaklaşımları öğrenmek.
Kas-iskelet sistemi ve düşmeler açısından ergonomiyi değerlendirmek.
Yaşam alanlarında (ev-çevre) ergonomik açıdan dikkat edilecek konuları ortaya koymaktır.
09:30 - 09:55Muskuloskletal hastalıklar ve düşme açısından yaşlıda ergonomi Prof. Dr. Emel Özcan
09:55 - 10:20Huzurevi, ev ve çevre (hastane, alışveriş, yol) düzenlemelerinde ergonomik yaklaşım Doç. Dr. İlkim Kaya
10:20 - 10:30Tartışma
 
10.30 - 11.00 Kahve Arası
 
11.00 - 12.30 Panel 4: Sosyal Hizmetlerde ve Yaşlı Sağlığında Teknoloji
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlhan Tomanbay - Prof. Dr. Z. Çiçek Fadıloğlu
Öğrenme Hedefi: Ulusal ve uluslararası düzeyde bilişim teknolojilerinin sağlık ve sosyal hizmetlerde kullanımını aktarmak.
11:00 - 11:25Sağlıkta bilişim uygulamaları Doç. Dr. Fisun Şenuzun
11:25 - 11:50e- Sosyal Hizmetler Öğrt. Görevlisi Tarık Tuncay
11:50 - 12:15Münih Cordiva telesağlık modeli ve uygulamaları Genel Mdr. Serhan Özhan - Proje Yön. Levent Aykut
12:15 - 12:30Tartışma
 
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği

13.30 - 14.30 Panel 5: Geriatri ve Bütünleyici Tıp Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Göksel - Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı
Öğrenme Hedefi: Bu panelde dinleyicinin ülkemizde halk arasında yaygın olarak kullanılan çeşitli bitkisel ürünlerin yaşlılarda kullanımı hakkında bilgi sahibi olması, "homeopati" tanımını kavraması
ve yaşlıya özelleştirilmiş olarak uygulanan homeopatik yaklaşımlar konusunda fikir sahibi olması hedeflenmektedir.
13:30 - 13:55Fitoterapi Prof. Dr. Ulvi Zeybek
13:55 - 14:20Homeopati Uzm.Dr. Sevgi Postaoğlu
14:20 - 14:30Tartışma
14.30 - 15.00 Kahve Arası

15.00 - 16.30 Şehrimizdeki Geriatri Alanındaki Yeni Projelerinin Sunulması
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Nil Tekin - Yrd. Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Öğrenme Hedefi: Şehrimizde geriatri alanındaki çalışmaların paylaşılarak, ortak çalışma platformu
elde etmektir.
- Karaburun Sağlıklı Yaşlanma Projesi Prof. Dr. Zuhal Okuyan
- Karşıyaka Belediyesi’nin yaşlı hizmetleri Karşıyaka Belediye Bşk. Cevat Durak
- Ege Yaşlı Hizmet Merkezi Sos. Hiz. Uzm Sevim Yazıcıoğlu
- Tıp fakültesi öğrencisi gözüyle yaşlı E.Ü.T.F. Geriatri ÖÇM Öğrencileri
- Alzheimer hastalığında toplum sağlığı merkezleri ile elele Uzm. Dr. Aysel Gürsoy
- Konak Belediyesi yaşlı hizmetleri
 
16.30 - 17.00 Kahve Arası
 
17.00 - 18.00 Kültür Sanat Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydın Bıçakçı- İzmir İli Vali Yrd. Özlem Gevrek
- Ömür türküleri Doç. Dr. Said Eğrilmez
- Geriatriye emeği geçenlere ödül töreni Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Muzaffer Tunçağ

 

Sempozyum Merkezi
Balçova Termal Otel, İZMİR
 
Sempozyum Tarihi
23 - 24 Mart 2010
Ulaşım
Sempozyum merkezinin Adnan Menderes Havalimanına uzaklığı 25 dakikadır.

Davet Mektubu
Sempozyuma katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılara talepleri doğrultusunda davet mektubu gönderilecektir.
 
Yaka Kartı
Tüm katılımcılar ve refakatçilerin sempozyum merkezi, stand alanları ve sosyal aktivitelere katılabilmeleri için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir.
 
Katılım Belgesi
Katılım belgeleri, kayıt yaptıran tüm katılımcılara 24 Mart 2010 tarihinde kayıt masasından verilecektir.

 

Kayıt Bilgileri

Tüm Katılımcılar 30 TL

Öğrenci belgesini ibraz eden kişiler sempozyuma ücretsiz katılabileceklerdir.

Kayıt ücretlerine;

- Kahve Molaları,Öğle Yemeği, Yaka Kartı, Bilimsel Program Kitapçığı ve Katılım Sertifikası dahildir.

 

Ödeme Bilgileri

Banka Adı : Türkiye İş Bankası

Şube Adı : Tepecik Şubesi (3411)

Hesap Adı : Ege Geriatri Derneği ( EGERDER )

Hesap No : 1203649 IBAN TR340006400000134111203649

Konaklama Bilgileri

Tek Kişilik Oda 75 EUR

Çift Kişilik Oda 100 EUR

Balçova Termal Otel

* Yukarıda belirtilen konaklama fiyatları, 1 gecelik oda fiyatlarıdır.

* Kongrede 2 gecelik (23 Mart 2010 giriş, 25 Mart 2010 çıkış) paket fiyat uygulaması yapılacaktır.

* Yukarıda belirtilen fiyatlara kahvaltı dahil, KDV hariçtir.

Ödeme Bilgileri

Banka Adı : Türkiye İş Bankası

Şube Adı : Ataşehir Şubesi (1226)

Hesap Adı : Optimist Turizm Org.

Hesap No : 0231798 TL , IBAN TR450006400000112260231798

0159592 EUR , IBAN TR630006400000212260159592

Kayıt ve konaklama ücretlerinin yukarıda belirtilen hesaplara yatırılıp, dekontlarının Opteamist turizm’e posta veya faks yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

Sempozyum Sekreteryası

Dr. Sevnaz ŞAPPAK ŞAHİN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Geriatri Bilim Dalı

Tel : (0 232) 390 42 91

e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Organizasyon Sekreteryası

Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Zümrüt Blokları

Zümrüt 17/7 Ataşehir - İstanbul

Tel : (0 216) 456 02 19

Faks : (0 216) 456 40 84

web : www.opteamist.com

e-posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.