3ileriyasfehmiakcicek1


Ege Geriatri Derneği tarafından, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Balçova Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Azheimer Derneği'nin katkıları ile düzenlenen İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu 23-24 Mart 2010 tarihlerinde Balçova Termal Otel 'de yapıldı. Yoğun ilgi ve katılımın olduğu sempozyumda bu yıl çeşitli yönleri ile " kırılgan yaşlı " teması ele alındı. Yaşlının beslenmesi, ergonomi , bilişim teknolojilerinin sağlık ve sosyal hizmetlerde kullanımı , yaşlının evde bakımı gibi konular tartışıldı.
Ege Geriatri Derneği başkanı Prof Dr Fehmi Akçiçek , Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve İzmir Vali Yardımcısıı Özlem Gevrek 'in açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda ileri yaş beş panel,

bir uydu sempozyumu, bir yuvarlak masa toplantısı , bir proje ve kültür sanat oturumu ile alındı.

3ileriyasmcalkaya

 

 

 

 

Sempozyuma ev sahipliği yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Balçova’nın termal tesisleriyle ünlü olduğunu ve buraya her yıl Avrupa’nın pek çok yerinden yaşlıları ağırladığını vurgulayarak, bu sempozyum için çok isabetli bir yerin seçildiğini söyledi. Sosyal devlet olgusunun özellikle 1980 dönemi sonrasında giderek zayıfladığını ve artık parası olanların sağlık imkânlarına kavuşabildiğini savunan Çalkaya, halkın bakıma en muhtaç kesimi olan yaşlıların tekrar devlet hizmetlerinden en iyi biçimde yararlandırılması gerektiğini belirtti.

3.ileriyasvaliyrd
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan sosyal hizmetlerden sorumlu Vali Yardımcısı Özlem Gevrek yaptıkları işlere rağmen daha yapılması gereken çok fazla işlerinin olduğunu belirterek, tıp ve teknolojide görülen gelişmeler sayesinde insan ömrünün yaklaşık 20 yıl uzadığını, böylece artan yaşlı nüfusa verilecek hizmetlerin artış göstererek iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Yaşlanmanın herkesin başına geleceğini aktaran Gevrek; “Asıl söylemek istediğim, önemli olanın yaşlılıkta mutlu olmak ve yaşlılarımızı mutlu edebilmektir. İşte bu mutluluğu yaşamak ve yaşatmak için devlete düşen görevin en iyi biçimde gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız, yapmalıyız” dedi.

 

Ege Geriatri Derneği başkanı Prof Dr Fehmi Akçiçek açılışta yaptığı konuşmada " Her yıl 18-24 Mart tarihlerinde kutlanan "Yaşlılık Haftası" programları kapsamında artık gelenekselleşmekte olan "İleri Yaş

Sempozyumları"nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmekteyiz. İleri yaşın sosyal, kültürel, ve ekonomik taleplerine yanıt vermek amacıyla bu alandaki tüm kuruluşların ve düzenleyici mekanizmalarda yer alan kurumların işbirliği ile yapılmakta olan 3. İleri Yaş Sempozyumu'nun bu yılki temasını "Kırılgan Yaşlı" olarak belirledik. Kırılgan yaşlıyla bağlantılı olarak yaşlının beslenmesi, ergonomi gibi ülkemizde henüz yeni olan bir kavramı, ayrıca bilişim teknolojilerinin sağlık ve sosyal hizmetlerde kullanımı, ve tüm dünyada genel bir eğilim olarak benimsenen "yaşlının evde bakımı" gibi konuları vurgulamayı amaçladık."Yaşlı dostu kent" olarak geriatrik popülasyonu kendisine çeken ilimizin merkezi ve yerel yönetimlerinin, sağlık kuruluşlarının, eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, geriatri alanında hizmet veren özel sektörünün ve nihayet yaşlılarının değerli katılımıyla bu sempozyumun hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Bu duygularla hepinize desteğiniz ve katılımınız için şimdiden teşekkür ediyor, verimli bir sempozyum olmasını diliyorum." dedi.
Açılış programının ardından bilimsel programa geçildi.
3.ileriyaskayit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİMSEL PROGRAM

23 MART 2010

09.30 - 10.30 Panel 1 : Yaşlıda Beslenme - 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Yrd. Doç. Dr. M. Akif Yalçın
Öğrenme Hedefi: Yaşlının beslenmesindeki temel ilkelerin verilmesi ve beslenme bozukluğunda yaklaşımı vermek
09:30 - 09:55 Yaşlıda beslenmenin temel ilkeleri Uzm. Dr. Sumru Savaş 09:55 - 10:20 Yaşlıda enteral beslenme ve PEG uygulamaları Prof. Dr. Ahmet Çoker
10:20 - 10:30 Tartışma
3.ileriyas1.oturum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.30 - 11.00 Kahve Arası
11.00 - 12.00 Uydu Sempozyumu (Abbott) : Yaşlıda Beslenme - 2
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Fulden Saraç, Doç. Dr. Leyla Aslan
11:00 - 11:25 Enteral beslenmede temel beslenme kriterleri ve ürün kompozisyonları Prof. Dr. Tanju Besler
11:25 - 11:50 Enteral beslenme ürünleri, kullanım alanları ve sık karşılaşılan problemlere öneriler Uzm. Dr. Meltem Halil
11:50 - 12:00 Tartışma

3.ileriyasturkeulkocaoglu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.00 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 Panel 2: Kırılgan Yaşlı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Turan Örnek
Uzm. Dr. Mert Özbakkaloğlu
Öğrenme Hedefleri: Kırılgan yaşlı tanımının ortaya konması, tanı kriterlerindeki farklılıkların tartışılması, kırılgan yaşlı kliniği gelişim mekanizmaları, ayırıcı tanı, ilişkili hastalıklar, sorularına yanıt

 

aranması, kırılgan yaşlının tedavi amaçları ve basamaklarının belirlenmesi, olgularla klinik pratiğe uyarlanması.
13:30 - 13:45 Kırılgan yaşlı tanım ve tanı kriterleri Uzm. Dr. Sevnaz Şappak Şahin
3ileriyassevnaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45 - 14:00 Kırılgan yaşlı patofizyolojisi ve kliniği Uzm. Dr. Meltem Halil
14:00 - 14:15 Kırılgan yaşlı için tedavi önerileri Doç. Dr. Sibel Eyigör
14:15 - 14:30 Tartışma
14.30 - 15.00 Kahve Arası
15.00 - 16.00 Yuvarlak Masa Toplantısı : Yaşlının Yaşamının Kendi Evinde Sürdürülmesi; Disiplinlerarası Yaklaşım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Reyhan Uçku, Dr. Hatice Şimşek
Öğrenme Hedefi: Yaşlının yaşamını kendi evinde sürdürebilmesinde farklı meslek gruplarının görev ve sorumlulukları
Ülkemiz koşullarında yaşlının kendi evinde desteklenmesi için uygun olan örgütlenme modeli
Konuşmacılar: Prof. Dr. Zuhal Bahar, Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Dr. Pembe Keskinoğlu,

Yrd. Doç. Dr. Reci Meseri, Yrd. Doç. Dr. Banu Çengelci Özekeş , Uzm. Fizyoterapist Nuri Üçler

3.ileriyas3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 MART 2010

09.30 - 10.30 Panel 3 : Ergonomi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Banu Çiçek Bilkay - Doç. Dr. Sibel Eyigör
Öğrenme Hedefi: Günlük yaşam açısından modifiye edilebilecek ergonomik yaklaşımları öğrenmek.
Kas-iskelet sistemi ve düşmeler açısından ergonomiyi değerlendirmek.
Yaşam alanlarında (ev-çevre) ergonomik açıdan dikkat edilecek konuları ortaya koymaktır.
09:30 - 09:55 Muskuloskletal hastalıklar ve düşme açısından yaşlıda ergonomi Prof. Dr. Emel Özcan
09:55 - 10:20 Huzurevi, ev ve çevre (hastane, alışveriş, yol) düzenlemelerinde ergonomik yaklaşım Doç. Dr. İlkim Kaya
10:20 - 10:30 Tartışma

 

3.ileriyas1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 - 11.00 Kahve Arası
11.00 - 12.30 Panel 4: Sosyal Hizmetlerde ve Yaşlı Sağlığında Teknoloji
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlhan Tomanbay - Prof. Dr. Z. Çiçek Fadıloğlu
Öğrenme Hedefi: Ulusal ve uluslararası düzeyde bilişim teknolojilerinin sağlık ve sosyal hizmetlerde kullanımını aktarmak.
11:00 - 11:25 Sağlıkta bilişim uygulamaları Doç. Dr. Fisun Şenuzun
11:25 - 11:50 e- Sosyal Hizmetler Öğrt. Görevlisi Tarık Tuncay
11:50 - 12:15 Münih Cordiva telesağlık modeli ve uygulamaları Genel Mdr. Serhan Özhan - Proje Yön.Levent Aykut
12:15 - 12:30 Tartışma
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
3ileriyas51

13.30 - 14.30 Panel 5: Geriatri ve Bütünleyici Tıp Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Göksel - Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı
Öğrenme Hedefi: Bu panelde dinleyicinin ülkemizde halk arasında yaygın olarak kullanılan çeşitli bitkisel ürünlerin yaşlılarda kullanımı hakkında bilgi sahibi olması, "homeopati" tanımını kavraması ve yaşlıya özelleştirilmiş olarak uygulanan homeopatik yaklaşımlar konusunda fikir sahibi olması hedeflenmektedir.
13:30 - 13:55 Fitoterapi Prof. Dr. Ulvi Zeybek
13:55 - 14:20 Homeopati Uzm.Dr. Sevgi Postaoğlu
14:20 - 14:30 Tartışma
14.30 - 15.00 Kahve Arası

ileriyastoplufoto
15.00 - 16.30 Şehrimizdeki Geriatri Alanındaki Yeni Projelerinin Sunulması
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Nil Tekin - Yrd. Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Öğrenme Hedefi: Şehrimizde geriatri alanındaki çalışmaların paylaşılarak, ortak çalışma platformu elde etmektir.
- Karaburun Sağlıklı Yaşlanma Projesi Prof. Dr. Zuhal Okuyan
- Karşıyaka Belediyesi’nin yaşlı hizmetleri Karşıyaka Belediye Bşk. Cevat Durak
- Ege Yaşlı Hizmet Merkezi Sos. Hiz. Uzm Sevim Yazıcıoğlu
- Tıp fakültesi öğrencisi gözüyle yaşlı E.Ü.T.F. Geriatri ÖÇM Öğrencileri
- Alzheimer hastalığında toplum sağlığı merkezleri ile elele Uzm. Dr. Aysel Gürsoy
- Konak Belediyesi yaşlı hizmetleri
16.30 - 17.00 Kahve Arası
17.00 - 18.00 Kültür Sanat Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydın Bıçakçı- İzmir İli Vali Yrd. Özlem Gevrek
- Ömür türküleri Doç. Dr. Said Eğrilmez
- Geriatriye emeği geçenlere ödül töreni Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Sancar Marflu, Muzaffer Tunçağ


3ileriyas48