EGERDER
Ege Geriatri Derneği

Ege Geriatri Derneği, 29 Kurucu üye ile 10 Mart 2008 tarihinde İzmir Valiliği , Denekler İl Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ile kurulmuştur.
35-047-115 kütük no ile dernek kaydı yapılmıştır.
Ege Geriatri Derneği,Toplumun "Sağlıklı Yaşlanma" konusunda bilinçlendirilmesi, geriatri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek üyelerini ve toplumu bilgilendirmek, ilgili uzmanlık dallarında çalışanlara ve topluma "yaşlılık ve yaşlıların sorunları" konusunda eğitim vermek, bu amaçla seminer, panel, sempozyum ve kongreler düzenlemek, araştırmalar, bilimsel yayınlar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak amacı ile kurulmuştur.Yaşlılara tıbbi bakım, sosyal ve psikolojik destek sağlanması, yardımlarda bulunulması derneğin amaçları arasındadır.
Ege Geriatri Derneği ,
İnönü Cd. No:342 / C Hatay - İzmir,
adresinde faaliyet göstermektedir.

kurucularİletişim : 0 232 231 70 37

E-PostaBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Ege Geriatri Derneği Yönetim Kurulu

Onusal Başkan :Prof. Dr. Fehmi Akçiçek
Başkan : Doç.Dr. Sevnaz Şahin

Başkan Yrd.:Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Sekreter;Psk. Mevlüt Ülgen
Sayman:Shu Aysun İnan
Üye:Prof. Dr. Fulden Saraç 
Üye:Yrd. Doç. Dr. M Akif Yalçın
Üye:Prof. Dr. Yasemin Kuzeyli Yıldırım


Ege Geriatri Derneği Kurucu  Yönetim Kurulu,

Başkan :Prof.
Dr. Fehmi Akçiçek
Başkan Yrd. :Prof.
Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı
Başkan Yrd. :Dr Türkegül Kocaoğlu
Başkan Yrd. :İsmail Yılmaz
Sekreter :Mevlüt Ülgen
Sayman :Dr. Sevnaz Şahin
Üye :Dr Sibel Eyigör


Ege Geriatri Derneği, 29 Kurucu üye ile 10 Mart 2008 tarihinde kurulmuştur.

Ege Geriatri Derneği Kurucuları

Adı ve Soyadı

Mesleği

Dr. Fehmi Akçiçek

Tıp Doktoru , Öğretim Üyesi

Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı

Tıp Doktoru-Baştabip

Dr. Sevnaz Şahin

Tıp Doktoru,

Mevlüt Ülgen

Psikolog

Seher Dere

 

Sosyal Hizmet Uzmanı

Dr Gökhan Keser

 

Tıp Doktoru- Öğretim Üyesi

Dr Filiz Özerkan

 

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi

Dt M. Aydın Bıçakçı

Diş Hekimi, Öğretim Üyesi

Dr Sibel Eyigör

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi

Dr R Bilgin Özmen

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi

Dr Ayfer Karadokovan

Öğretim Üyesi,

Dr Z.Çiçek Fadıloğlu

Öğretim Üyesi

Dr Oktay Bilgir

Tıp Doktoru

Tuğrul Dereli

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi

Dr Mert Özbakkaloğlu

Tıp Doktoru

Dr S Leyla Aslan

 

Tıp Doktoru

Dr Türkegül Kocaoğlu

 

Tıp Doktoru

Dr Aysel Gürsoy

Tıp Doktoru

Dr Berrin Durmaz

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi

Dr Sibel Göksel

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi

Dr D. Emre Kural

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi

İsmail Yılmaz

Makine Müh.,İl Gen. Mec. Bşk.

Dr Murat H. Akyurt

Tıp Doktoru

Muhterem Ağababaoğlu

İl Genel Mec. Üyesi / Emekli

Dr Ş Alper Aygen

Tıp Doktoru

Dr Sezgi S Kayıkçıoğlu

Tıp Doktoru

Mehmet Akif Yalçın

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi

Dr Hatice Şahin

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi

Zeynep Akışın

Diyetisyen

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri :
1- Artan ileri yaş (geriatrik) nüfusunun giderek büyüyen tıbbi, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik sorunlarına dikkat çekmek, saptamak ve çözmek için bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak,
2- Geriatrik nüfusun sağlık problemleri ile ilgili önleyici, koruyucu, eğitici ve tedavi edici çalışmalarda bulunmak , kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ,
3-Geriatrik nüfusun sağlık hizmetine ulaşımı, erken tanı ve tedavisini sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak.
4-Geriatri alanında çalışmakta olan personelinin eğitimine katkıda bulunmak.
5-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
6-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
7-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
8-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
9-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
10-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
11-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, sağlık, psiko - sosyal hizmet ve eğitim alanında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.