11ileriyassempozyumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uluslararası, 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu ile ilgili bilgi ve belge için lütfen sempozyum web sayfasını ziyaret ediniz.

http://www.izmirileriyassempozyumu2018.org/

 

DAVET

 

Değerli Katılımcılar,

Her yıl olduğu gibi heyecanla beklenen 2. Uluslararası, 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumunu, başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yaşlılara hizmete gönül vermiş olan pek çok kurum ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve katkıları ile gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duymaktayız.

Doğuştan itibaren birikerek artan dezavantajların da varlığı ile ileri yaş, insanoğlunun fiziksel, zihinsel ve ekonomik açıdan en kırılgan dönemlerinden biridir. Küreselleşme süreciyle derinleşen eşitsizlik, yoksulluk, yoksunluk ve güvencesizlik gibi sorunlar, yaşlının sağlığını olumsuz etkilemesi yanı sıra toplumsal bütünün dışında kalmasına da neden olmaktadır. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 2. Uluslararası, 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumunda; sosyal, ekonomik ve siyasi alanlardan yoksun olma sürecini ifade eden “sosyal dışlanmanın” nasıl ortaya çıktığı, ileri yaşta kişiyi nasıl etkilediği ve yaşlının topluma entegrasyonunun nasıl gerçekleşebileceği tartışılacaktır. Yerinden edilmiş, azınlık, yoksul, evsiz, engelli ve LGBT yaşlıların toplumdan dışlanmasının önlenmesi ve sosyal koruma mekanizmaları konuşulacaktır. Ülkemiz ve dünyada geliştirilen çözümler, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve kamunun programları sunulacaktır.

Sempozyumun bilimsel, sosyal, sanatsal zenginliğine katkısı bulunan yerel yönetimlere, sağlık ve eğitim kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, sanatçılara ve değerli yaşlılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

 

Organizasyon Kurulu adına

Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu

Sempozyum Eş Başkanı

 

2. Uluslararası, 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu ile ilgili bilgi ve belge için lütfen sempozyum web sayfasını ziyaret ediniz.

http://www.izmirileriyassempozyumu2018.org/