1ileriyaskronikhastaliklersempozyumu

İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu

 01 Mart 2018,   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Geriatri Bilim Dalı

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri  'İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu’ na davet etmekten onur duyarız.

Hekimlerimiz gittikçe artan bir şekilde geriatrik hastalarla karşılaşmaktadır.

Geriatrik hasta grubunda sistemlerde fizyolojik değişiklikler meydana gelmekte, bunun yanında eşlik eden hastalıklar da artmaktadır. Ayrıca; çoklu ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri ve fonksiyonel yetersizlikler de oldukça sıktır.  Bu nedenlerden dolayı, yaşlılarda ilaç tedavisi seçimi ve dozlama özellikleri;  genç erişkinden farklı olabilmektedir. Tedaviler düzenlenirken; geriatrik hastalarda,  hedeflerin de değişebildiği unutulmamalıdır. Diğer yandan, hayatın her evresinde önemli olan ‘akılcı ilaç kullanımı’ geriatrinin temel konularından biridir.

Bu nedenlerden dolayı; Ege Geriatri Bilim Dalı olarak sempozyumumuzda; yaşlılarda sık karşılaşılan kronik hastalıklardaki ilaç tedavilerine ağırlık verdik. Çeşitli hastalıklar ile ilgili ilaç tedavilerini güncel kılavuzlar ışığında incelerken; yaşlılarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve farklılıklar hakkında da farkındalık yaratmak istedik.  

Sempozyumumuz; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Geriatri Bilim Dalı  tarafından 01 Mart 2018  tarihinde, İzmir’de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi’nde gerçekleştirilecektir.
 

Siz değerli meslektaşlarımızın ve hocalarımızın katılımı ile anlamlı olacak olan sempozyumumuzda buluşmak ümidiyle, en iyi dileklerimizi ve saygılarımızı sunarız.


Prof. Dr. Z. Fulden Saraç – Uzm. Dr. Sumru Savaş

Sempozyum Başkanları

Bilgi ve kayıt için lütfen sempozyum sayfasına bakınız ediniz. https://www.geriatriilactedavi.com/

Bilimsel Programı PDF Olarak Görüntülemek için Tıklayınız 

SEMPOZYUM PROGRAMI:

08:45 - 09:15    Açılış Konuşmaları
09:15 - 10:15    Oturum 1: Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı
                         Oturum Başkanları: Dr. Fehmi Akçiçek, Dr. Cahide Soydaş

                         Uygunsuz İlaç Kullanımı

                         Dr. Sibel Göksel

                         Yaşlılarda ilaç reçete ederken nelere dikkat edelim? (Tarama araçları)

                         Dr. Özge Kayhan Koçak

10:15 - 11:15    Oturum 2:  Yaşlıda kardiyovasküler sorunlara yaklaşım                           

​                    Oturum Başkanları: Dr. Cemil Gürgün, Dr. Azem Akıllı

                          Hipertansiyon tedavisi

                          Dr. Filiz Özerkan

                          Yaşlıda atrial fibrilasyon

                          Dr. Evrim Şimşek

11:15 - 11:35     Kahve Arası

11:35 - 12:35     Oturum 3: Yaşlılarda Diyabeti aynı şekilde mi tedavi edelim?                         

​                          Oturum Başkanları: Dr. Şevki Çetinkalp, Dr. Bahar Boydak, Dr. Fulden Saraç

                          Diyabet tedavisinde genel ilkeler

                          Dr. Aslı Kılavuz

                          OAD ve insülinler - Uzmanına danış

                          Dr. Banu Şarer Yürekli

12:35 - 13:45     Öğle Yemeği

                          Poster tartışması Dr. Arif Yüksel, Dr. Dilek Soysal

13:45 - 14:45     Oturum 4:  Demans tedavisine güncel yaklaşım                    

​                          Oturum Başkanları: Dr. Dilek Evyapan, Dr. Harun Akar

                          Demansta ilaç tedavisi nasıl olmalı ?

                          Dr. Ahmet Acarer

                          Demansta tartışmalı tedaviler

                          Dr. Sevnaz Şahin

14:45 - 15:05     Kahve Arası

15:05 - 16:05     Oturum 5:  Osteoporoz tedavisine güncel yaklaşım                 

​                          Oturum Başkanları: Dr. Sibel Eyigör, Dr. Selmin Gülbahar

                          Antirezorptifler

                          Dr. Bahattin Gökdemir

                          Anabolizanlar

                          Dr. Pelin Tütüncüoğlu

16:05 - 17:05     Oturum 6:   Öksürüyorum doktorum nerde?             

​                          Oturum Başkanları: Dr. Gürsel Çok, Dr. Sumru Savaş

                          Öksürüğe yaklaşım

                          Dr. Sezai Taşbakan

                          Reflü

                          Dr. Rukiye Vardar

17:05 - 17:30    Oturum 7: Akılcı İlaç Kullanımı

                         Dr. Sumru Savaş