Tıbbi Vasiyet Tartışıldı

4

 

           Kişinin,  bilincini kaybettiği durumlarda  yapılacak tıbbi müdahaleler hakkında sağlığında kendisinin karar vermesi gerektiğini  içeren Tıbbi Vasiyet kavramı  düzenlenen çalıştayda Hukuk, Tıp, Etik ve Maneviyat açısından tartışıldı.

            Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü , İzmir Kuzey  Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi  ve E.Ü. Tıp Fakültesi İç. Hastalıkları ABD. Geriatri Bilim Dalı'nın öncülüğünde kurumlar arası işbirliği ile düzenlenen çalıştay, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ‘nde gerçekleştirildi.

 

             Çalıştay Başkanlarından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut İzmir’de  yaklaşık 4500 civarında özbakımını gerçekleştiremeyen  aynı zamanda   yoğun bakımlarda yatan ve gerçekten yoğun bakım ihtiyacı olmayan çok sayıda hastanın  olduğunu belirtti. Akbulut,  “Bu sayılar  bizi ne yapabiliriz arayışlarına götürdü.  Aile ve  Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,  Sosyal Hizmetler Belediyeler Sağlık Bakanlığı,  üniversiteler ve özel kuruluşlarla biraraya geldik ve çok hızlı ilerleme kaydettik Palyatif Bakım Çalıştayı’nı yaptık,  geçtiğimiz yıl Destek Evi’ni konuştuk. bu sene ise daha karmaşık ve daha az bilgi sahibi olduğumuz Tıbbi Vasiyet konusunu tüm boyutlarıyla ele alacağız” dedi.

             Aile eve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanglay  ise “İzmir’in yaşlı nüfus popülasyonu ülkenin 2023 yılında ulaşacağı toplam yaşlı nüfusu oranına şu anda neredeyse ulaşmış durumda.  Bu alanda hizmetlerin sağlıklı ve kaliteli bir şekilde verilebilmesi için birçok kurumun işbirliğine ihtiyaç var. İzmir de  palyatif bakımda olduğu gibi böyle bir koordinasyonun varlığı memnuniyet verici.  Tıbbi Vasiyet konusu bizim için de önemli. Ayrıca tıbbi, hukuki,  sosyokültürel ve manevi açılardan ele alınması gereken bir konu. ” diye konuştu.

20

             Konuşmaların ardından Prof. Dr. Gökhan Akbulut ve Prof. Dr. Fehmi Akçiçek Moderatörlüğünde   gerçekleştirilen  Tıbbi Vasiyete Çok Yönlü Bakış Panelinde İzmir Başsavcı Vekili Ömer Ömeroğlu  Hukuki Açıdan,  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nden Prof. Dr. Pervin Bozkurt  Tıbbi Açıdan,  Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Tufan  Etik açıdan   ve Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden  Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ekşi Maneviyat ve islam hukuku açısından Tıbbi vasiyeti  değerlendirdi.

            Panel sonrasında gerçekleştirilen otrumlarda uzmanlar  tarafından ağrı, DNR, beslanme, solunum yetmezliği diyaliz ve organ nakli ile  Tıbbi Vasiyet  ilişkisi konularında  tartışmalar gerçekleştirildi.

 

         Tıp ve tıp etiği açısından tıbbi vasiyetin evrensel bir hak olduğu vurgulanan  çalıştayın oldukça verimli geçtiği, disiplinler  arası çalışmaların sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.  Herkesin insancıl bir son dönem bakımı almaya,  ıstırabının azaltılması ve dindirilmesi için gereksinim duyacağı hizmetlerden yararlanmaya hakkı olduğu belirtildi. Yaşam kalitesini koruyarak   insan onuruna yakışır biçimde ölebilmesi için gereksinim duyacağı her türlü destek hizmetine  ulaşabilmesi gerekliliğine  vurgu yapıldı.

17

        .  Hasta hakları ve sağlık hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası belgelerde  tıbbi vasiyet bir hak olarak tanımlanmasına karşın hukuk, inanç ve  kültürel boyutta tartışmaların sürdüğü belirtildi. Bu çerçevede çalışmaların ve tartışmaların disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürülmesinin altı çizildi. Tıbbi vasiyet ile  pasif  ötenazi ve  öz kıyımın aynı kavramsal çerçevede ele alınmasının sorunun anlaşılmasını güçleştirdiği belirtilerek, aktif, pasif ötenazi, öz kıyım, tedaviyi ret hakkı, yararsız tedavi  konularında ortak bir kavramsal çerçeveye ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.  

            Çalıştay raporunun kitap haline getirilerek, tıbbi vasiyet ile ilgili tartışmalara katkı yapılmasının hedeflendiği, çalışmaların sürdürüleceği bildirildi. 

22

 

 

 

 

 

 

7

meltemuyar