yaslidostuhastane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAŞLI DOSTU SAĞLIK KURUMLARI ÇALIŞTAYI

Yer: İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
Tarih: 11.05.2016
Saat: 09:00-17:30

ÇALIŞTAY BAŞKANLARI
İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK
DEU Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK

ONURSAL BAŞKAN
Dr. Murat TÜRKYILMAZ

GENEL SEKRETERLER
Sevnaz ŞAHİN
Nurgül KOCAKOÇ
Nursen İLÇİN

DÜZENLEME KURULU
Fehmi AKÇİÇEK
Behzat ÖZKAN
Ahmet TURAN IŞIK
Sevnaz ŞAHİN
Nurgül KOCAKOÇ
Nursen İLÇİN
Sibel EYİGÖR
Sibel Göksel
Didem KARADİBAK
Salih ANGIN
Sema SAVCI
Engin ŞİMŞEK
Fulden Saraç
Adıgüzel DEMİREL
Buket TOPÇU
Recep ÖNAL
Miray KILINÇER
Belgin MADEN TAŞTAN
Türkan DOĞAN
Emrah PAKMAN


TOPLANTI PROGRAMI

09:00-09:30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN, İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreteri
Dr. Emre YATMAN, TKHK Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Bşk.

09:30-11:00 Oturum I. Yaşlı Dostu Hastane Kavramı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK, Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK
Raportör: Uzm. Dr. Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK
Yaşlı Dostu Hastane Kavramı, Uzm. Dr. Deniz SÜRMELİ MUT
Yaşlı Dostu Hastane Projesi, Dr. Nurgül KOCAKOÇ
10’ar dakikalık 2(iki) sunum sonrasında interaktif katılımla 1(bir) saat tartışma olacaktır.

11:00-11:30 Kahve-Çay Arası

11:30-12:30 Oturum II. Yaşlı Dostu Hastane Kavramına Mekansal Yaklaşım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel EYİGÖR, Uzm. Dr. Buket TOPÇU
Raportörler: Fizyoterapist. Gülşah ÖZSOY, Yüksek Mimar Müge SEVER
Yaşlı Dostu Hastane Mimarisi, Doç. Dr. Saadet İlkim KAYA
Mimari Tasarımda Deneyimsel Programlama ve Demanslı Yaşlılar için
Mekansal Yansımaları, Doç. Dr. Yavuz TANELİ
10’ar dakikalık 2(iki) sunum sonrasında interaktif katılımla kalan 40 dakikalık bölümde konu ile ilgili tartışma olacaktır.

12:30-14:00 Öğle Yemeği

14:00-16:00 Oturum III. Yaşlı Dostu Hastane Kavramına Mesleki Yaklaşım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Reyhan UÇKU, Prof. Dr. İsmail TUFAN
Raportörler: Yük. Hemş. Hülya ESKİİZMİRLİ, Uzm. Hemş. Belgin TAŞTAN
Hekim Olarak, Prof. Dr. Baha TANELİ, Uzm. Dr. Pınar SOYSAL,
Uzm. Dr. Miray KILINÇER
Hemşire Olarak, Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN
Psikolog Olarak, Mevlüt ÜLGEN
Fizyoterapist Olarak, Prof. Dr. Nuray KIRDI
Diyetisyen Olarak, Prof. Dr. Rüksan ÇEHRELİ
Gerontolog Olarak, İpek MUTLU
Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak, Turgay ÇAVUŞOĞLU
Yönetici Olarak, Uzm. Dr. Adıgüzel DEMİREL, Doç. Dr. Nil TEKİN
Bu oturumda konuşmacılardan görsel sunum beklenmemektedir. İnteraktif katılımlı bir oturum planlanmaktadır.

16:00-16:30 Kahve- Çay Molası

16:30-17:30 Oturum IV. Tartışma ve Kararlar
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Nursen İLÇİN,
Dr. Nurgül KOCAKOÇ
Raportörler: Yük. Hemş. Gönül DÜZGÜN, Yük. Hemş. Fatma TERE KESKİN
Bu oturumda tüm katılımcıların görüş, öneri ve son sözlerinin alınması planlanmaktadır.

yaslidostuhastane1