YAŞLI DOSTU HASTANE EĞİTİCİ EĞİTİMİ YAPILDI.

"Yaşlı Dostu Hastane" Eğitici Eğitimi, 25/26/27/28 Eylül 2017 tarihlerinde İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gündoğdu Toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

IMG 20171002 WA0007

Bilindiği üzere dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusu her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde 65yaş ve üzeri nüfus 2014 yılında %7,97 iken, 2016 yılında %8,3 olmuştur. Geriatri dal hastanelerinin açılması için yeterli personel alt yapısı henüz mevcut olmadığından, Ülkemiz sağlık kurumlarında yaşlı hastalara sunulan sağlık hizmetlerinde düzenleme yapılmasının uygun olacağı öngörüsü ile İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı ve Dokuz Eylül Üniversitesi ilgili birimlerinin işbirliği, Ege Geriatri Derneği'nin katkılarıyla “Yaşlı Dostu Hastane” uygulama ve düzenlemesi için çalışmalar başlatılmıştır.
Yaşlı Dostu Hastane olmak isteyen sağlık kurumları için hizmetin devamlılığı ve denetlenebilirliği açısından kriterler oluşturulmuştur. Bu kriterler üç ana başlıkta toplanmış olup, başlıklardan birisi eğitimdir. Eğitim çalışmamızın sonucu olarak ise; “Yaşlı Dostu Hastane” uygulaması ve düzenlemesi yapacak hastanelerimizde hizmet veren personelin eğitimi için kullanılacak dokümanların hazırlanması ve standardize edilmesi amacıyla 01.06.2017 perşembe günü İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale Toplantı Salonunda Yaşlı Dostu Hastane Eğitimlerinin Hazırlanması ve Standardizasyonu Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Eğitim yaşlı/yaşlı yakınlarının eğitimi ve sağlık çalışanlarının eğitimi olarak ayrılmıştır. Çalıştay sonunda öncelikli olarak yaşlı dostu hastane unvanını almak isteyen hastanelerdeki sağlık çalışanlarına yönelik eğitimde kullanılacak eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Çalıştay için 8 ana konu başlığı ve bu konuların alt başlıkları belirlenmiş olup, gün sonunda her bir grup belirlenmiş olan alt başlıkların her biri için sunum/ eğitim dokümanı hazırlamıştır.

Hazırlanan eğitim dökümanları ışığında . Eğitimci kadromuz şu şekildedir;

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilimdalı ve Hemşirelik Fakültesi’nden;

Prof.Dr. Fehmi AKÇİÇEK,

Prof.Dr. Fulden SARAÇ

Doç.Dr. Sevnaz ŞAHİN,

Uzm.Dr. E. Sumru SAVAŞ,

Uzm.Dr. Aslı KILAVUZ,

Prof. Dr. Ayşegül BİLGE,

Prof.Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR,

Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM,

Doç.Dr. Esra OKSEL,

Araşt. Gör. Aliye OKGÜN ALCAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.Okulun’dan;

Doç.Dr. Hatice ŞİMŞEK KESKİN,

Prof.Dr. Didem KARADİBAK,

Yrd. Doç. Nursen İLÇİN,

Ar. Gör Barış GÜRPINAR

İzmir Güney Genel Sekreterliği’nden;

Dr. Nurgül KOCAKOÇ,

Uz.Hem. Belgin TAŞTAN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden;

Doç. Dr. Esra Akın KORHAN

İKÇÜ Atatürk EA Hastanesi’nden;

Uz.Hem. Gülsen AKSU,

SBÜ Bozyaka EAH’nden;

Doç.Dr. Arif YÜKSEL

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden;,

Yük. Hemşire Gönül DÜZGÜN,

Hem.Melike ALPTEKİN,

Shu. Melek AYKAÇ,

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Narlıdere Huzurevi’nden;

Doç.Dr. Nil TEKİN, Yük. Hem. Emine BÖÇKÜN

Alzeheimer Derneği Onursal Başkanı;

Uzm.Dr. Aysel GÜRSOY

Geriatri Derneği’den;

Psikolog Mevlüt ÜLGEN


Eğitici Eğitimi başlığı altında; Yaratıcı Drama İle Tanışma ve Isınma Oyunları, İetişim Becerileri, İletişim Becerileri, Etkili Sunum Hazırlama ve Sunum Yapma, Grup Çalışmaları “Sunum Hazırlama ve Sunum Yapma”, Grupların Sunumu ve Değerlendirme,

Yaşlılık İle İlgili Genel Tanımlar başlığı altında; Yaşlılıkla İlgili Genel Bilgiler, Geriatrik Sendromlar, Kırılgan Yaşlı, Yaşlı Dostu Hastane Kavramı, Bakıcı Tükenmişliği ve Çözüm Önerileri,

Beslenme başlığı altında; Sağlıklı Beslenme, Kronik Hastalıklarda Beslenme, Demansta Beslenme

Özellikli durumlarda yaklaşım başlığı altında; Demans ve Alzheimerli Hastaya Yaklaşım, Bakıcı Tükenmişliği ve Çözüm Önerileri

Yaşlı İle İletişim başlığı altında; Yaşlı İle İletişim Yolları ve Bariyerler ,İyi/Onurlu Ölüm,

Palyatif Bakım başlığı altında; Genel Bilgiler, Palyatif Bakıma Alınma ve Çıkarılma Kriterleri

Yaşlılığın Sosyal Boyutu başlığı altında; Yaşlı Hakları, Yaşlı İhmal ve Suistimali, Yaşlı Ayrımcılığı

Bakım başlığı altında; Nazogastik Ve Peg Bakımı, Basınç Ülserleri, İnkontinans Alakalı Dermatit, Kolostomi ve Hemşirelik Bakımı, Yara Bakım Ürünleri, Yatak Başı Hasta Bakım

Aktif Yaşlanma başlığı altında; Yaşlılıkta Mobilite ve Egzersiz, Ağrı ile Başetme, Yaşlılıkta Aktivite Okulu

Yaşlı Dostu Hastane Kriterleri

Eğitici Eğitimine İzmir Güney Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerimizden 55 (ellibeş) personel katılım sağlamış olup katılımcılar Hekim, Hemşire, Psikolog, Fizyoterapist ve Hastane yöneticilerinden oluşturmaktadır.

İzmir Güney Genel Sekreterliği Yaşlı Dostu Hastane Projesi Ulusal bazda tüm hastanelerde yaygınlaştırılması için Sağlık Bakanlığına sunum aşamasına gelinmiştir.

1 2 2 5
 5 2  6  590b1b3a
 7  8  4 2
 9f466441  10  12
 14  15  16
 17  18  909aa111
 963cb666  IMG 20171002 WA0006  IMG 20170925 WA0082
 4  21766868 10155640512117969 8149954361953593694 n  IMG 20170925 WA0063