ÇOKLU İLAÇ KULLANIMI EL KİTABI,
Yazar: Uzm. Dr. Sercan ŞAHUTOĞLU, Editörler: Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK,
2019/İZMİR, ISBN 978-605-67238-7-2

cokluilackullanimiyenikapak1

cokluilackullanimiyenikapak2