İLERİ YAŞTA KAS ERİMESİ EL KİTABI,
Yazar:Uzm. Dr. Sumru SAVAŞ, Editörler:Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK, 2017/İZMİR ISBN : 978-605-67338-3-4

ileriyaskaserimesielkitabi min