İNSANIN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER EL KİTABI
Yazarlar:Uzm. Dr. Pınar TOSUN TAŞAR, Uzm. Hemşire Gönül DÜZGÜN, Uzm. Hemşire Hülya ESKİZMİRLİ AYGÖR, Melike Tamer KÖSE, Editörler:Prof. Dr. Melis OKTUĞ ZENGİN, Prof. Dr. İsmail TUFAN, 2017/İZMİR ISBN : 978-605-67238-5-8

insaninpsikososyalgelisimi