Geriatri ve Türkiye’deki Tarihçesi Sunum

 Doç. Dr. Sevnaz Şahin 
İç Hastalıkları ve Geriatri Uzm. 
Ege Üniversitesi Geriatri BD