UCLA Attitudes towars the elderly, Yaslıya Tutum Anketi Türkçe

YAŞLIYA TUTUM DEĞERLENDİRMESİ

Değerli katılımcı,

Görüşlerinizi aşağıdaki ölçeğe uygun olarak işaretleyiniz. Doğru veya yanlış yanıt yoktur. En iyi yanıt kişisel görüşünüzü en doğru yansıtandır. Çalışmaya katılım gönüllülük temelinde olmaktadır. Bu çalışmanın bulguları kişi isimleri verilmeden grup tabanlı olarak raporlandırılacaktır. Sorularda geçen “yaşlı insanlar” veya “yaşlı hastalar” ile 65 yaş üstü bireyler kastedilmektedir. Sonuçlar yalnızca araştırma amacıyla kullanılacaktır.

Aşağıdaki cümleler size;

hiç uygun değilse   .........      “Kesinlikle Katılmıyorum” 1

uygun değilse        .........      “Katılmıyorum” 2

karar veremiyor iseniz.........  “Kararsızım” 3

uygunsa                 .........      “Katılıyorum” 4

tamamen uygunsa  .........      “Tamamen Katılıyorum” 5

Cümlenin karşısındaki yerlere aşağıdaki örneğe uygun olarak çarpı (X) koyarak işaretleyiniz. Bir cümleyi okuduktan sonra aklınıza ilk geleni işaretleyiniz ve lütfen bütün cümleleri işaretlemeyi unutmayınız.

                                                                                                                                   

                                                                                

                                                                                Katkınız için teşekkür ederiz.

 

 

Tutum İfadeleri

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Tamamen Katılıyorum

 

1

2

3

4

5

 1. Yaşlı insanların çoğunluğu onlarla birlikte olunmasından memnun olurlar.
         
 1. Hükümet ve Sosyal Güvenlik Kurumu, kaynaklarını yaşlı hizmetlerinden daha çok çocuk sağlığı hizmetlerine ayırmalıdır.
         
 1. Seçme şansım olsaydı, yaşlı hastalardansa daha genç hastalara bakmayı tercih ederdim
         
 1. Yaşlılarının bakımını sağlamak toplumun sorumluluğudur.
         
 1. Yaşlılara sunulan tıbbi hizmetler için çok fazla personel ve maddi kaynak kullanılmaktadır
         
 1. İnsanlar yaşlandıkça kafaları daha çok karışır ve hayatlarını daha zor düzenlerler.
         
 1. Yaşlı hastalar, genç hastalara kıyasla kendilerine verdiğim tıbbi hizmetleri daha çok takdir etme eğilimi göstermektedirler.
         
 1. Yaşlı hastalardan tıbbi öykü almak çoğunlukla büyük bir sıkıntıdır
         
 1. Genç hastalarımla kıyaslandığında yaşlı hastalarıma karşı daha çok özen ve anlayış gösteririm.
         
 1. Genel olarak yaşlı insanların topluma fazla katkısı yoktur.
         
 1. Kronik hastalığı olan yaşlı hastaların tedavileri ümit verici değildir.
         
 1. Yaşlı insanlar, kendi sağlık hizmetlerine ödeme yapma konusunda sisteme adil bir şekilde katkıda bulunmazlar
         
 1. Genel olarak, yaşlılar modern topluma ayak uydurmakta oldukça yavaştır.
         
 1. Yaşlı insanların geçmişten edindikleri deneyimleri dinlemek ilginçtir.
         

Ucla Attitudes towars the elderly, Yaslıya Tutum Anketi puanlama 2

Sub-scale of attitudes scale

Number of question

Relevant questions

Minumum score

Maximum score

Social value (SV)

2

12,13

2

10

Medical care (MC)

4

3,6,8,11

4

20

Compassion (CP)

4

1,7,9,14

4

20

Resource Distribution (RD)

4

2,4,5,10

4

20

Total

14

1-14

14

70

UCLA  Attitudes towars the elderly, Yaslı Tutum Anketi Puanlama