gerontolojiodulleri13 min2
Yaşlı Dostu Hastane Projesi, Ege Geriatri Derneği katkıları ile  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürüttüğü öncü bir proje olup  ülkemizde uygulama örneği bulunmamaktadır. Projeye Ege Geriatri Derneği’nin yanı sıra DEU Fizik Tedavi ve Rehab. YO ve Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü katkı sağlamıştır. Çalışmada dünyada pek çok  uygulama örneği incelenerek ülke modeli oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaçla 11.05.2016 tarihinde Ulusal boyutta “yaşlı dostu sağlık kurumları çalıştayı”,14.03.2017 tarihinde pilot hastane Urla Devlet Hastanesinde personele yönelik geriatri Bilimi ve Proje ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri, 01.06.2017 tarihinde Yaşlı dostu hastane eğitimlerinin hazırlanması ve standardizasyonu çalıştayı, 25-28/092017 tarihleri arasında “yaşlı dostu hastane eğitici eğitimi” yapılmıştır. Projede değerlendirme kriterleri belirlenmiş, kurum politikası hazırlanarak ilan edilmiş, tüm personele belirlenmiş 23 konu başlığında eğitim verilmiş ve fiziki iyileştirme ve düzenlemeler yapılmıştır. Proje kapsamında Urla Devlet Hastanesinde DEU Fizik Tedavi ve Rehab. YO işbirliği ile Fiziksel Egzersiz ve Aktif Yaşam Okulu açılmıştır. Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı 2015-2020'deki hedefler arasında yaşlı dostu sağlık kurumları oluşturulması da bulunmaktadır. Projemiz ödüllerle de taçlandırılmıştır. Ödüllerimiz;
VIII.Uluslararası Türkiye Gerontoloji Ödülleri Uygulamalı Hizmet Ödülü 2016
2017 Akademik Geriatri Kongresi Sözlü Bildiri 3.’lük Ödülü
uluslararasi akademik geriatri kongresi antalyanin serik ilcesine 0014