Makale ve Poster

Geriatride Palyatif Bakım  Palliative Care in geriatrics Derleme/ Turkiye Klinikleri J Anest...
Geriatri ve Türkiye’deki Tarihçesi Sunum  Doç. Dr. Sevnaz Şahin  İç Hastalıkları ve...
UCLA Attitudes towars the elderly, Yaslıya Tutum Anketi Türkçe YAŞLIYA TUTUM DEĞERLENDİRMESİ...
UCLA Attitudes towars the elderly, Yaslıya Tutum Anketi Türkçe Ucla Attitudes towars the elderly...